ymparistom
JYY:n ympäristövaliokunta on myöntänyt Sporticukselle ympäristömerkin järjestöjen välisessä ympäristökilpailussa. Ympäristömerkki myönnettiin vuoden 2014 toimintakauden ansioista. Sporticuksen toiminta täyttää ympäristömerkin kriteerit, joiden mukaan järjestöllä on oltava nimetty ympäristövastaava ja järjestön on pyrittävä huomoimaan ympäristönäkökulma kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Järjestön on pyrittävä edistämään jäsentensä ympäristöystävällistä käyttäytymistä mm. ohjeistamalla jätteiden minimoimisessa ja keirrätyksessä. Vuonna 2014 Sporticuksen ympäristövastaavana toimi Joni Oksanen, joka omalla toiminnallaan edisti yhdityksen ympäristöasioiden huomioimista.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Laura Koskinen kehuu Sporticuksen toiminnan olevan hyvässä kuosissa ja pitää Facebookissa toimivaa Sporticuksen aikapankkia erinomaisena keksintönä. Sporticustori/Aikapankki oli yksi viime hallituskauden oivalluksista, joilla jäsenistön välistä hyödykkeiden vaihtoa saatiin helpotettua. Aikapankin kautta jäsenet myyvät, vaihtavat, lainaavat ja ostavat mitä erilaisia tavaroita ja asioita. Tätä kautta tarpeettomat välineet saadaan kätevästi eteenpäin sen sijaan, että ne lojuisivat tarpeettomina kaapin pohjalla.

Vuoden 2015 ympäristövastaavana Sporticuksessa toimii Salli Tommola. Salli aikoo jatkaa ympäristöasioista huolehtimista siitä, mihin Joni edellisellä kaudella jäi. Sporticuksen toiminta on jo erinomaisella mallilla, joten mihinkään mullistavaan ei välttämättä ole tarvetta. Tavoitteena on ennen kaikkea jatkaa hyväksi todettujen toimintapojen noudattamista.

Millä tavoin Sporticus huomioi ympäristönäkökulman toiminnassaan?

Sporticus pyrkii lisäämään jäseniensä tietoisuutta ympäristöasioista erilaisilla tapahtumilla sekä vaikuttamalla jäseniensä päivittäisiin valintoihin siten, että ne edistäisivät kestävää kehitystä. Viimeisimpiä ympäristötapahtumia ovat olleet siivouspäivä Liikunnan ympäristössä, Sporticuksen kirpputori Liikunnalla ja syysretki Nyrölässä.

Käytännössä Sporticus välttää tapahtumissaan kertakäyttöastioiden käyttöä ja suosii sen sijaan muovisia astioita, jotka tiskataan käytön jälkeen. Opiskelijatilassa nautitaan Reilun kaupan kahvia ja jäseniä muistutetaan sammuttamaan tietokoneiden näytöt käytön lopettamisen jälkeen. Jäseniä kannustetaan myös minimoimaan jätteiden määrää ja kierrättämään syntyvät roskat mahdollisimman hyvin. Lisäksi jatkuvasti käytössä oleva Facebookin Sporticustori/Aikapankki on opiskelijoita ja ympäristöä ajatellen hyvä väylä tavaroiden ostamiseen/myymiseen/lahjoittamiseen.

Kuinka Sporticus voisi parantaa toimintaansa entisestään?

Tällä hallituskaudella on tarkoitus pitää yllä hyviksi havaittuja ympäristöön liittyviä tekoja ja tapahtumia Liikunnalla sekä tiivistää yhteistyötä Ympäristövaliokunnan kanssa ja tehdä sen toimintaa näkyvämmäksi Sporticuslaisille. Jos sinulla on jokin idea, jonka toivoisit Sporticuksen toteuttavan ympäristöasioihin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä!

Ympäristövastaava Sallin vinkit ympäristötekoihin yliopistolla:

On hyvä muistaa, että pienistä puroista muodostuu iso joki. Eli pienilläkin valinnoilla on merkitystä 🙂 Yliopistolla ympäristötekoihin voi vaikuttaa esimerkiksi kulkemalla pyörällä tai kävellen, käyttämällä kestomukia kahvin/teen juontiin kertakäyttöisten take away -mukien sijaan, lajittelemalla sekajätteet ja biojätteet, sulkemalla tietokoneen näytön käytön jälkeen ja sammuttamalla valot, jos lähtee seminaarihuoneesta, opiskelijatilasta tms. viimeisenä.