Sporticuksen ensimmäinen työelämäpäivä 26.4. saavutti suuren suosion. Viittä huippupuhujaa oli kuuntelemassa noin 70 liikuntalaista. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä tapahtumassa oli tarkoitus antaa alojemme asiantuntijatehtäviin valmistuville eväitä työelämää varten.

Ensimmäisenä tapahtumassa puhui Jyväskylän yliopiston työelämäpaveluiden Annamari Rovamo. Hän kertoi lyhyesti yliopiston työelämäpalveluista, joihin opiskelijoiden kannattaa tutustua valmistumisen kynnyksellä. Lisäksi Rovamolla oli tarjottavanaan mielenkiintoisia tilastotietoja siitä, millaisiin tehtäviin liikunnan yhteiskuntatieteiden sekä liikuntabiologian opiskelijat päätyvät valmistuttuaan. Rovamo kertoi, että liikuntalaiset ovat verattain tyytyväisiä koulutuksen tarjoamaan antiin työelämän suhteen, heidän työttömyytensä on vähäistä ja työ suurimmilta osin maisterin koulutusta vastaavaa.

Liikunnan yhteiskuntatieteistä pääaineenaan valmistunut liikunta- ja hyvinvointikeskus Elixia Jyväskylän keskusjohtaja Veijo Sievilä kertoi omia kokemuksiaan hallinnon opiskelusta ja työelämään siirtymisestä. Sievilän innostavn esityksen yksi viesteistä oli, että kaikella työllä, jonka teet ja suhteilla, jotka luot, on merkitystä. Sievilä antoi kuulijoille myös arvokkaita vinkkejä työhaastattelua varten.

Satu Tuominen on valmistunut liikunnalta valmennus- ja testausoppi pääaineenaan. Hän kertoi esityksessään työstään Firstbeat Technologies -yhtiössä. Tuomisen mukaan opiskelu ja työelämä vaatii sinnikkyyttä, mutta se usein palkitaan lopulta. Tuominen kehotti opiskelijoita myös laajentamaan näkökulmaansa, sillä usein työura muotoutuu loppujen lopuksi sattumien kautta. Ensimmäinen työpaikka, johon vastavalmistunut menee vastentahtoisesti, saattaakin osoittautua myöhemmin todelliseksi onnenpotkuksi.

Puheenvuoron käytti myös kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Hänen johdollaan työelämäpäivässä keskusteltiin julkisesta sektorista liikuntapalveluiden tarjoajana. Wallinheimon mukaan liikunnan merkitystä kansanterveydelle ei täysin ymmärretä Arkadianmäellä. Hän toivoikin, että liikunta tulisi olemaan yksi osa-alue nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä työryhmässä, jonka presidentti Sauli Niinistö on luvannut nimittää. Wallinheimo valitteli tämänhetkistä käytäntöä valtion liikuntamäärärahojen jakamisessa, sillä esimerkiksi Jyväskylä käyttää todellisuudessa sille myönnetyistä määrärahoista liikuntaan vain kolmasosan. Wallinheimo tosin oli  toiveikas Jyväskylän tulevaisuudesta suomalaisen liikunnan ja urheilun keskuksena HuMu-työryhmän esitysten pohjalta.

Päivän päätti Kirsti Partanen, joka valotti yleisölle liikunnan järjestökentän tämänhetkistä myllerrystä. Hiljattain uutisoitu SLU:n, Nuoren Suomen ja Kunto Ry:n yhdistyminen purkaa suurilta osin järjestöjen päällekkäisyyksiä ja helpottaa siten liittojen ja seurojen päivittäistä toimintaa, joka on tähän saakka ollut melkoista byrokratiaviidakossa selviytymistä. Partanen on ollut itse aktiivinen kansalaistoimija nuoresta liikuntalaisesta saakka. Hän kertoi kuulijoille omasta johtamisfilosofiastaan liikunnan saralla ja oli ilahtunut siitä, että myös suomalaisen liikunnnan johtamiskulttuurissa on tapahtunut edistystä entistä avoimempaan ja modernimpaan suuntaan.

Vaikka puhujat tulivat eri koulutustaustoista, liikuntasektorin eri laidoilta ja edustivat eri ikäluokkia, oli ilahduttavaa huomata heidän yhteinen eetoksensa. Liikunta ja urheilu tarjoavat mielenkiintoisen työurapaletin, jonka jokainen voi ottaa haltuunsa olemalla ahkera, aktiivinen ja rohkea. Kaikki puhujat kehottivat ottamaan vastaan työtä laajemmalla skaalalla kuin on alunperin ajatellut, sillä ensimmäinen paikka tuskin on kenellekään unelmien täyttymys. Kokeilun, sattumusten ja erehdysten kautta jokaisen on mahdollista lopulta löytää oman itsensä ja omat vahvuutensa.

Sporticus haluaa kiittää työelämäpäivään osallistuneita aktiivisuudesta. Koska kaikki halukkaat eivät varmastikaan päässeet itse tapahtumaan, Sporticus tarjoaa mahdollisuuden tutustua päivän materiaaleihin Google Documentseissa. Materiaaleista on hyötyä varmasti myös tilaisuudessa olleille, sillä niiden avulla jokainen pystyy syventämään tietoaan päivän aiheista. Sporticus toivoo, että historian ensimmäinen työelämäpäivä oli kaikille antoisa ja innostava kokemus!