Tervehdys Sporticuksen väki. Tässä viestissä jäsenetu!

Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen ja Arja Sääkslahti ovat toimittaneet uuden Liikuntapedagogiikka -teoksen. Mukana kirjassa on ollut useita tuttuja Liikunnallakin vaikuttaneita ammattilaisia. Tässä kuvaus kirjasta:

”Kirjassa käsitellään monipuolisesti liikuntapedagogiikan osa-alueita. Mukana on tärkeää tietoa muun muassa liikuntamotivaatiosta, taitojen oppimisesta, liikunnasta tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamisen välineenä, psyykkisestä hyvinvoinnista sekä liikunnan ja koulumenestyksen välisistä yhteyksistä. Lisäksi tarkastellaan esimerkiksi motivaation luomista, liikunnanopetuksen opetustyylejä ja opetustapahtuman ohjaamista. Kirjassa käsitellään myös liikuntapedagogiikan erityiskysymyksiä, kuten motorisen oppimisen vaikeuksia, sekä oikeudellista vastuuta liikunnanopetuksessa.

Kirja on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämiseksi, esimerkiksi opettajille, ohjaajille, valmentajille, personal trainereille, työpaikkaliikuntavastaaville ja ikääntyneiden liikuntaryhmien vetäjille. ”

Ja sitten se jäsenetu; Sporticuksen jäsenille, eli juuri sinulle erikoistarjous: Kun ostat kirjan kampanjasivulta www.opettajantietopalvelu.fi/sporticus , saat Timo Jaakkolan ”Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu” teoksen kaupan päälle. Kaksi opusta yhdellä iskulla *WHOOSH* noin noin noin!

Olemme saaneet yhden näytekappaleen Liikuntapedagogiikka -kirjasta opiskelijatilaan, joten siellä voi tutustua ja silmäillä, miltä opus näyttäisi omassa kirjahyllyssä. Jos jokin porukka haluaa miettiä kimppatilausta (esim. yli 10 kpl), voitte olla yhteydessä Monna Multaseen PS-kustannuksesta (monna.multanen(at)ps-kustannus.fi) ja kysyä tarjousta.

Railakasta Wappua jokaiselle ja antoisia ja opettavaisia lukuhetkiä kirjan parissa!

t. Lasse / Sporticus