PUHEENJOHTAJA

Mikko Huhtiniemi

VARAPUHEENJOHTAJA

Henna Haapala

SIHTEERI

Silja Mäkelä

RAHASTONHOITAJA

Tommi Mäkinen

VAPAA-AIKAVASTAAVA

Jussi Mäkitervo

TIEDOTUS- JA WEBVASTAAVA

Joonas Salminen

KOPO-VASTAAVA

Henna Törmänen

TUTORVASTAAVA

Heikki Kutinlahti

YMPÄRISTÖ- JA
TARJOILUVASTAAVA

Ritva Taipale

KV-VASTAAVAT

Piia Haakana