Liikuntalaisen pelisäännöt

Sporticuksen lanseeraamat hyvän liikunnan opiskelijan toimintaohjeet

Opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä on jatkuvasti käyty vuoropuhelua poissaolojen korvauskäytännöistä.

Opetushenkilökunta ei ole keskustelussa halunnut asettaa tiukempia ehtoja poissaolojen korvaamiselle, vaan on lähinnä toivonut opiskelijoilta harkitsevaa käyttäytymistä ja vakavampaa suhtautumista asiaan.

JOTTA SÄÄNTÖJÄ EI TARVITSISI JATKOSSAKAAN KIRISTÄÄ

Sporticus lanseeraa täten liikuntalaisen pelisäännöt, eli hyvän liikunnan opiskelijan toimintaohjeet, joita toivotaan noudatettavan. Näiden ohjeiden on tarkoitus herätellä meitä opiskelijoita toimimaan vastuuntuntoisesti nykyisen, yhteistyöhön perustuvan järjestelmän puitteissa. Tämän vuoksi jokaisen sitoutuminen seuraaviin periaatteisiin on tärkeää.

Säännöt

1.

Asennoidu oikein! Liikunnalla opiskelu on sitovaa ja läsnäoloa vaativaa, eikä välttämättä mahdollista samanlaista akateemisen vapauden toteuttamista kuin opiskelu muissa tiedekunnissa. Mieti siis mitkä syyt ovat oikeasti perusteltuja syitä olla menemättä luennolle tai demolle (esim. tenttarit edellisenä iltana tai pakkanen eivät ole). Pyri sovittamaan työt ja matkat loma-ajoille.

2.

Suunnittele opintosi huolella! Osallistu kursseille, jotka pystyt kunnolla suorittamaan. Ota huomioon, että opetustilanteet suunnitellaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin poissaolo myös vain tunnin alusta tai lopusta voi haitata opetuksen toteuttamista tai onnistumista. Opetuskerrat sekä kurssit on suunniteltu suoritettavaksi tietyssä järjestyksessä; huomioi tämä jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden merkitys myös oman oppimisesi kannalta.

3.

Poissaolojen sattuessa: ilmoita opettajalle heti kun tiedät esteestä, ei siis edellisenä iltana (ellei ole kyseessä äkillinen sairastuminen). Mitä aiemmin ilmoitat, sitä todennäköisemmin ja sujuvammin saatte sovittua korvaavat suoritukset molemmille osapuolille sopivilla tavoilla. Älä oleta, että opettaja keksii sinulle puolestasi jonkin korvaustehtävän, vaan ehdota aktiivisesti itse erilaisia korvausvaihtoehtoja. Jos etukäteen tiedät myöhästyväsi opetuksesta, kohteliasta on ilmoittaa opettajalle myös siitä.

4.

Anna rohkeasti palautetta! Opintoja pyritään aidosti kehittämään. Jos koet, että luentojen sisällöt eivät edistä oppimistasi, älä jätä menemättä paikalle, vaan pyri vaikuttamaan niihin oma-aloitteisesti rakentavalla tavalla jo kurssin aikana. Suurimmalla osalla kursseista myös kerätään palautetta kurssin päätyttyä, hyödynnä tämäkin palautteenantomahdollisuus.

Pelisääntöjä tukemassa Sporticuksen hallitus