Mistä apua opiskelijalle?

Linkkejä avuksi

Mikäli kaipaat apua, kysy rohkeasti! Jos et ole varma mihin sinun pitäisi ottaa yhteyttä, voit aloittaa kysymällä vinkkiä Sporticuksen hallitukselta, pyrimme huolehtimaan hyvinvoinnistanne parhaalla mahdollisella tavalla 

Kriisitilanteen kohtaaminen (sivun alaosasta löytyy psykososiaalista tukea)

Yliopiston ajantasainen koronaohjeistus

Mieli maassa, stressaa masentaa, jännittää tai korona ahdistaa → Opiskelijan kompassi, kirjaudu yliopiston tunnuksilla 

Koet kiusaamista tai häirintää  

Haluat puhua itseäsi vaivaavista asioista, jotka vaikuttavat hyvinvointiisi tai opiskeluun → Hyvikset  “Voit ottaa yhteyttä hyvikseen, jos kaipaat keskustelukumppania esimerkiksi seuraavissa asioissa: opiskelusi eivät etene; stressinhallinta; ajan- tai arjenhallinta; ihmissuhde- ja itsetuntoasiat; jännittämisongelmat; riippuvuudet. Hyviksen kanssa käytävät keskustelut ovat aina luottamuksellisia.”

Terveydenhuollon palvelut

Apua yleisesti opiskeluun ja opiskelussa käytettyihin järjestelmiin:
IT-ohjeet ja muu ohjaus sekä neuvonta

Vertaistukea opiskelijoille erilaisissa tilanteissa: Nyyti Ry:n chatit ja ryhmät

Ongelmatilanteisiin puuttumisen toimintamalli

Sporticus Ry:n toimintapiirissä havaituissa ongelmatilanteissa toimitaan alla esitellyn mallin mukaisesti. Toimintapiirillä tarkoitetaan järjestöön kaikkia tapahtumia sekä toimintaa ja ongelmatilanteilla tarkoitetaan syrjintä-, häirintä- ja kiusaamistapauksia. Mikäli häirintätapauksia ilmenee järjestön toiminnassa, otetaan asia puheeksi tapauksen osapuolten kanssa ja tarvittaessa asia ohjataan eteenpäin alla mainittujen toimenpiteiden mukaisesti. 

Tapahtumassa häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä voidaan huomauttaa omasta käytöksestään ja kehottaa henkilöä lopettamaan. Mikäli häiritsevä käyttäytyminen jatkuu, on tapahtumajärjestäjillä oikeus pyytää henkilöä poistumaan tai tarvittaessa poistaa henkilö tapahtumasta.

  1. Kehen häirintätapauksessa tulee ottaa yhteyttä?

Järjestön jäsen voi ongelmatilanteen kohdatessa ottaa yhteyttä ensisijaisesti nimettyihin yhdenvertaisuusvastaaviin tai sopoon, mutta halutessaan myös muihin hallituksen jäseniin. Yhteyttä luottamuksellisesti voi ottaa kasvotusten, puhelimella, sähköpostilla tai palautelomakkeella. Yhteystiedot löytyvät järjestön nettisivuilta. Tapahtumassa tapahtuvan akuutin tapauksen varalta yhteydenottoihin on etukäteen nimetty turvahenkilö(t), joihin voi tapahtuman aikana olla yhteydessä.

  1. Kuinka häirintää kohdannutta ihmistä ohjataan eteenpäin?

Ongelmatilanteen kohdannutta henkilöä voidaan yhdessä henkilön kanssa ohjata eteenpäin tarpeen mukaan liikuntatieteellisen tiedekunnan hyvisten juttusille tai JYY:n häirintäyhdyshenkilölle. Ongelmatilanteen kohdannutta henkilöä ohjeistetaan tarvittaessa myös muista opiskelijoiden käytössä olevista hyvinvointi- ja mielenterveyspalveluista. Mikäli tarve vaatii, ongelmatilanteen osapuolet ohjataan Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy- ja puuttumismallin mukaiseen sovittelumenettelyn piiriin (www.jyu.fi/studentlife 12-13).