Sporticus haluaa toiminnassaan noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita jäsenistön hyvinvoinnin edistämiseksi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on toimia ohjaavana asiakirjana järjestön toiminnan tasa-arvoisuutta ajatellen ja tuoda esille toiminnan kehittämisen kohteita. Sporticuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimistyössä on hyödynnetty Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY:n yhdenvertaisuussuunnittelun työkaluja (jyy.fi/jarjestoille).

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman noudattamista Sporticuksen toiminnassa valvoo ensisijaisesti ainejärjestön hallitus. Hallitus sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa määritettyjä periaatteita ja edistämään suunnitelmassa esiteltyjä tavoitteita ja toimia. Myös jäsenistöltä odotetaan ja toivotaan toimintaan osallistuessaan noudattamaan näitä periaatteita.

Kolme päätavoitetta:

1.

Järjestön toiminta ja päätöksenteko avoimeksi. Järjestö pyrkii osallistamaan opiskelijoita aktiivisemmin omaan toimintaansa

2.

Syrjivä käytös pyritään minimoimaan. Syrjintä- ja häirintätapauksiin luodaan ohjeistus toimintatavoista. Järjestö nimeää yhdenvertaisuusvastaavat ja mahdollistaa anonyymin palautteenannon.

3.

Järjestö pyrkii edistämään tapahtumien esteettömyyttä. Osallistumisen kynnystä pyritään madaltamaan esimerkiksi luomalla enemmän alkoholittomia tapahtumia. Tapahtumista tehdään kaikille avoimia.