PUHEENJOHTAJA

Kaarina Karhu

VARAPUHEENJOHTAJA

Kasper Mäkelä

SIHTEERI

Lilja Karvonen

RAHASTONHOITAJA

Maarit Haarma

LIIKUNTAVASTAAVA

Juhani Metsäpelto

TIEDOTUSVASTAAVA

Jussi Mäkitervo

KOPO-VASTAAVA

Henna Haapala

TAPAHTUMAVASTAAVAT

Joel Nissinen

KV-VASTAAVA

Piia Haakana